มะเร็ง: ความเป็นมาโดยย่อ

อาจแปลกใจที่ได้ยินว่ามะเร็งได้ถูกค้นพบในสมัยอดีตมานานแล้ว แพทย์ชาวกรีกที่ยอดเยี่ยมที่มีชื่อว่า Hippocrates ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคมะเร็งในครั้งแรกไว้ นอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่สร้างคำเรียกว่ามะเร็งและคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแพทย์ได้ใช้คำเหล่านี้ในการอธิบายถึงเนื้องอกที่เป็นส่วนเนื้องอกหรือที่ไม่ได้เกิดจากแผลอักเสบ

จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 แพทย์ได้รับอนุญาตให้ผ่าตัดศพเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏและหาทางออกถึงสาเหตุในการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง จนในที่สุดแพทย์ได้พบว่า เนื้องอกถูกพบภายในร่างกายของผู้ป่วยนั่นเอง

ในช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่  ผู้คนคิดว่าเนื้องอกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการใช้เวทมนต์คาถา พอ 300 ปีต่อมากรณีความคิดเช่นนี้ไม่มีอีกต่อไป เพราะผู้คนมีแนวโน้มในการเชื่อถือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

เมื่อคู่สามีภรรยา Curie ค้นพบรังสีในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 พวกเขาได้พบหนึ่งในความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือการรักษาด้วยการฉายรังสี แม้ว่าการฉายรังสีเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักจากหมู่นักวิจารณ์ แต่มันได้ช่วยคนจำนวนมากและยังเป็นการเริ่มรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่นๆ ต่อไป